AceGruppO NasOfertaTargiFAQWspółpracaPraca i KarieraKontakt


FAQ - Pytania i Odpowiedzi

  PROFILE

  1. Czy istnieją obwarowania, co do stosowania kształtowników stalowych typu CW
przy wykonywaniu rusztów ścian działowych ?

  Zastrzeżenia są dwa. Zakres stosowania ograniczony jest tylko do budynków mieszkalnych
  i użyteczności publicznej, gdzie pomieszczenia są niedostępne dla zgromadzeń publicznych,
  a obciążenia dopuszczalne ścian działowych nie przekraczają 500 N/m. Niedopuszczalne
  jest również zastosowanie w budynkach, w których pomieszczenia są dostępne dla
  zgromadzeń publicznych, a obciążenia dopuszczalne ścian działowych przekraczają 500 N/m
  np: sale zebrań,
wystawowe, handlowe, usługowe itp.


  2. Czy znane są Państwu ogólne wytyczne dotyczące montażu ?

  Ogólne wytyczne dotyczące montażu znaleźć  Państwo mogą w aprobacie technicznej ITB.
  Pragnę tutaj podzielić się jednak kilkoma uwagami. Montaż rusztów należy wykonać po
  ukończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych, gdy pomieszczenia zostały wysuszone
  oraz zamocowano oszkloną stolarkę okienną i drzwiową. W okresie obniżonej temperatury
  powinno być włączone ogrzewanie, aby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu
  co najmniej + 7 C. Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinna
  przekroczyć  70 %. Kształtowniki powinny być przycinane przy pomocy nożyc do blachy.
  Cięcie kształtowników za pomocą narzędzi mechanicznych (szlifierki kątowe, piły) jest
  niedozwolone ze względu na występowanie wysokich temperatur, które uszkadzają
  powłokę cynku na powierzchni kształtownika, co może być przyczyną korozji.


 

 

FAQ
- Drzwi
- Panele PCV
- Schody i Kamień
- Chemia i Folie
- Profile
Home  |  Privacy Policy & Legal Notice  |  Site Map  |  Copyright © AceGrupp AG  |  Accessibility